'SaTtSV ts4sn iar belast "st de lel"n° TOn - in staat v van het gens ern- a verdien- uur acuter- wordt ten auur van .aat schap] ldoen. BESLISSING Afdeeling j en No. Aanmerkingen uan nec uestuur mede te deelen, dat van gemeentere, e geen oijarage kan rorden verleend, als hier bedoeld. i9 cJS. en v.ui i-iOeiveeriü0 v,ordt uenóêgeH génomen. Den Ik.au sul r',JuüLL.i^wij orediet worden aangevraagd i 2600 be- I /T- in het o //C&. Ze>' ften poli- .fciding- I rleiding- toestemming tut net lewgen der buis wordt verleend. 1 [fi J[i pompst; - l ingstra .tl 31s7. n gerapem met de' eelt meue estaan in de tunne- en de vian erlct ror- cuoolwe0 behoeft der bouvï- n een duo- eg, sectie onthef f in den. ar 1933» kaart e.- t en ver- chikb^ar- gen m aa s pe ontneiring wordt verleend conform het ....dvies v-n den I lp a$r onin^, CuxCii c'7/74 ffe naisg en om en, en den Raad aan te bieden. j J' oJw ut fr» "uur°n-an Jrf0 i4,lcine noodwouinö aan adressant in lip f r luur 3.3,11 i»o oi OdGifi i tpuf v.' kennisgenomen, en de kosten voor rekenin. |Ge nemen. aer gemeente j 60

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 154