NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN o 193 Tegenwoordig de Heeren .De^etn Burgeiö.eest VEtll X\. louster en. ^.,.Lod.e.es.e.n..,.. etnou^era, Secretaris Ba t enb.urg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers .2.9.6... t/m Uitgevoerd Afd. I/y) Afd. II Afd. Afd. IV _£a_

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 158