Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m Korte innou mer 309 310 311 312 313 De Voorzitter Te curi. Amotenaar Bouw- en onin^- toezicht je Voorzitter. je Voorzitter. deelt mede tot grondafstand bereid te zijn, nadat een bevredigende oplossinto inzake net voorterrein is verkregen en bet vaststaat, dat de weg in kwestie in zijn geheel en gelijktijaiu tot stand zal komen. Daarbij zullen door Smit geeij kosten voor wegaanleg betaald behoeven te worden, noch door hem of eventueele rechtverkrijgenden belastingen als aan-l leg-, baat- of andere belastingen. stelt voor aen pensioensgrondsl-^ vin li', u. mud, klerk-typist bij het gasbedrijj vast te stellen per 1 --.pril 1933 °P f.900,-- en per 16 Cctober 1933 °P f1GOG -- biedt ter behandeling aan eenige verzoel uen om bouwvergunning vergezeld van de I noodige teekeningen en aviezen. stelt voor ter uitvoering van eenige raadsbesluiten den canon van de navol^eJ de erfpachten evenredig te verminderen en te herzien als volgt: 1. den canon van A.no.ló44 over 1933 Ge verminderen van f .33*64,z tot f .12,> 2. den canon van no 4Gop over 1933 verminderen van f. 14,44 tot f. o,cu| 3. den canon van H.no.4414 en 4413 overl 1933 fe verminderen van f.1,60 tot f.1,36 den canon van a.no.4419 over 1934 te| verminderen van f.G,Ü4 tot f. G,'(, I 4. den canon van H.no#939 over 1933 73 tot f. 6,6 J 1 f8 verminderen van stelt voor den raad een besluit ter vas' stelling aan te bieden tot overboeiang, naar den algemeenen dienst der gemeentel de gronden thans behoorende tot het Soester llatuurbad, een en ander confor het ontwerp-besluit. Lr# Oülx 0 - yj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 165