H*. Ji f SfU /Xpl 9? Afdeeling 'en No. Aa nmerkingen :eid te jlossing re^en en gestie in stand Smit ge si oehoeven sntueele als aan een. Lag van jasbedrijl $3 op 5 op ■e verzot-; l van de senige navol^el linaeren 1933 f.12,p 1933 tt I f8,^1 1-413 ovei'S ÓO tot 1934 -- 3 f >7I 1933 t« 1 1 6 ter v 'boekirg gemeentel Iclq ij conform j Besloten wordt u.J.Smit te berichten, aat op e.en grond.- jp p.fstand onder de door hem gestelue voorwaarden, niet 1 m worden ingegaan, zoodat de toestand ter plaatse hiet zal worden verbeterd. y '//f 3. Be pensioensgrondslagen worden o ver eemcons tig net voor- r <T>m stel vastgesteld. r Belet op net schrijven van gedeputeerde Staten ad. 6 ■aart 1934» 2e afd. .os. 075/466, 676/465, 606/436 en 616/437, waarbij toestemming wordt gegeven tot het ver- leenen der bouwvergunningwordt besloten de aanvragen mos. I/782, 1/'w>73, 1/874 en 1/853 in.te willigen. Conform net voorstel wordt besloten. pordt besloten. SU aS

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 166