4 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 9 Januari 193 4 - Tegenwoordig de Heeren ~-r 9 Belceth. Burgemeester H. van Klooster en K. LodeesenJethouders, Secretaris J. G. Batenburg.. Afwezig Accoord De Wethouders, 4. JL, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 28 t/m 38 Uitgevoerd Afd. IAfd. li- Afd. III- Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 16