NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A^c. VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 Tegenwoordig de Heeren II, vanivl.oo s.ter «a J*ö.&.e.eaeiu. Tetnou^er s Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers J-1- t/m Uitgevoerd Afd. 14? Afd. IIV Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 170