>r Gpen- :an ver bond do. .e van c iagd verbon- .ng. reen o be te de 5 begroo- -Banning] ïieuwin^ sdeelte cenlaan 3 13lannenl ;e zenaeril ïoud ïeet oociulel de huur-: van de >o tls aio Ld door BESLISSING Afaeeling en No Aanmerkingen üesloten wordt den raaa voor te stellen ae schending inder de voorwaarde van wegverbetering te aanvaarden. Emtrent het voor de verbetering noodite crediet zal het Solle^e nog naaer beslissen zoodra ae begrooting is in- skoiiien lWS Conforiii het voorstel van den Voorzitter wordt besloten. I- k' ^>14 V lonform de voorstellen van den Voorzitter wordt besloteAV <Ji rden ver- e tekor: villen de ouic het oor- rresoon- mg te )0 noodi„ iing te j G-i t dat 1 Uy

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 176