y 3° Volg- num- Afzender of voorstelfer Datum Korte inhoud mer Te olm. amotenaar 3ou - en koning- c o e z i g.. i c De /oorzitter. Secretaris aer .aa Soest en umstreker der Bed. Ver. tot bescherming van dieren te Soest. P e nn ingme e s t e r e s s e van de Ver. fijkvei pl. Huis ter Heide en Omstreken te huis ter eide. Steunverleening. e stuur der Tionin, s t i cht ing Patrimo niuia Soest. bieat ter behandeling aan e enige verbo< L-eïi om bouwvergunning .vergezeld van de noodijé teekenin^en'en adviezen. doet medede«lin0 v n ingekomen opgavc.J van de ministers van financiën en soci| zaken voor de berekening van de rijks-I bijdrage in de kosten van steunverlee-1 ning en werkverschaffing deelt mede» dat zijn echtgenoote op ad-j vies van Dr. de Vos spoedshalve moest v;orden opgenomen in de barakken voor cl smettelijke ziekten, *;e Utrecht, ;e, j „en gevel van nondroos en dat hij nietI in staat is de geheele kosten te vola I doch vei genegen is i.1,-- per dag biu I te ur,.0en. ...ij verzou.et dan ook of gemeente de verdere kosten voor haar.rl kenin^ wil nemen. zendt de rekening dezer vereeniging ova het jaar 1933* zendt le.het jaarverslag over 1933» de.de rekening over net jaar 3e.de begrooting voor net jaar 193? 1933 en |k ar t t oS'a... Jinniöi ilet i g 94 tkngez: 1- stini dan he' iHerovi Je ove: 3e sio tc f1,-- kennis. .etom sg J.G.^uint verzoekt op 5 Paart 1933 &13 nog een stempel te mogen ontvangen, aai gezien hij Maandagmiddag op weg naar gemeentehuis nabij Soestduinen een 1- boaid kreeg. beantwoordt het schrijven van Burge,.i£3s| ter en e til ouders inza.ee den huurachte~| stand bij de door de stichting ge'explol teerde woningen. stbunbei et de •Pi mc aetle gei 1 - i -I -T*v* 4.J? X «J O X*i 1 J il.0 -U X üOcCuvrfi'lj» ló wï' i' y [C 1 O O it

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 179