tyu'ifj Vf «Gr i r1 Jj- ty? xjf. /ft*. JVjt Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen L0e vera06 La van de sn. Bgie, g oo xiscrilijv0xi 'i ii Gr00^n*c00x*0 occ0xi ei..t1 m ar t 193A* «èe uideelin^ n s. AG'/ A9a* /13/494*Jaarbij t cstemiaing vrat üt0j?ea tot Lat verlenen der jou ver-I ij» 11 nn i 11 3e let 0j het advies van Bouw- en "oningtoezientno. 3|/3ó, wordt besloten de aanvragen nos. 1/373, l/8ol en 1, 094 in t- willigen. J 1 opgav 1 en soci; le rijns- mverlee- )te 0.) a - t e aio e s 0 m voor ca ïtve0e..:J hij nies te v 01 x 1 dag "bi, >k of de )r haar ra ix, in,: iln^esien is óooleken, dat ae hoofdsom hi vermog ,nsee* ■sting v lgens verkregen inlichtingen iets hoog er is Is... - .1 w - .t aan $0 vermeld is in Le opgave, zei 1$ hit-rover eenig bericht dienen uit te g „n. De overige cijfers ontmoeten geen bezwaar. Blsloten viordt genoegen te nemen met eene öijdr ge va fi» 1p e- geui-es te iit Xenai sg enomen ■933 tn 1935- 1933 als-I ■ngen, aul g naar I een 1&--I Burg ene S2| .uurachti-1 geen, 1'V| en de overige nosten voor rehenin. er dennisgenomen. ■t de verantwoording wordt genoegen genomen en besloten! J i|n a ,g p Ma ar z j 1aisnot,. m de berekening voor het Beau bedrag op u e nemen. (Ik het antwoord wordt henni ■M mioegen te nm.nn. :enomen en besloten da? ■//- 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 180