t NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Jc, VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN kic arü 193 Tegenwoordig de Heeren Secretaris - - Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. Ity Afd. II: V Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 186