V av 1/ Ja hunne 3 en de BESLISSING nniSdf,oiiOL>^id t^n 030. «j /onu^ii* ïonform het voorstel v;ordt "besloten Afdeeling en No. Aanmerkingen G sloten \sordt de huur op te 2 ego en te0en den .O 10opende huurtermijn 2 .1 "beëindigen. x-cennisoeviiiib aan0enomen besloten ordt adressuat t« "berichten, dut termen unviezio zijn on op zijn voorstel in te 0 -an. V- Jj- W" oJ(s 1 J U I' .3 I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 188