NOTULEN m... BURGEMEESTER EN WETHOUDERS a. VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN art 193 Tegenwoordig de Heeren - -^eice cii Burgemeester H. van Klooster en K. Lodeesen Se trioud er a. Secretaris J CrA,Bat e AöU.r Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers JP> t/m Uitgevoerd Afd. I: Afd. II: Afd. III/jp- Afd. IV .3.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 194