HiaU- ii BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 1-elet op het sc.arijven van Gedeputeerde Staten Gd. 26 L\? art I93A3 2e *ud. uos 392/ 9/669p/57?' J12/ 59-k 94/574, 916//93» 395/>73 en 911/59^, •aareij toestem- .rüoci is ^3d1ixCoX1 da u o.'.rGr wilt de vo over eens te..min- is "bereidt met louw- en iiem in over ze^in^ xi t 0^r_,3ven zic.*i aes wn T clmiscxi iiiij uCh r -Don. en öixiaina 'Ge stellen# a.. o uit iiet xi nee ,j e r c s Ji '•"C*-.- - -•co ezicht in v lt I 13c.sloten xiori o aan den n.,ac /elke maatregelen iiet Coli voorstal ce b3sluiten$ .ai dat hij zich naar het inzicht xioaclwr s zal dienen D3 ^aoaaeii t beslo GCii de Zj, ü.3 o aoïii vpj_' i-t1 1611 r -w .1 gcr v s gs Geilm^ orden d 0 a exi ixsP O e w 11 e 1 xicl z x t y11 p. p hc sloten ViOrd g m ciCx^ zl a "v c> ^e6 in c •/erker oe slii ten oinnemeii oinnoxi ue xo.- iwr -Auti richtiné; Stadhouderslaan-Heuvel-se^ voor_ auto-] ..eze v;e,. is l* Jr c i9o^. ^11110 X*CL ec v jil oO u XI3 G VeX 1 01XIH 1Od. O civ u 1 xxiilx.l^_j .9 OX'dt DCC IQ G6 jfi d QfStil VX*811; ilO S 1/ By^ j 1/ 3 ^6 j -L^ j j j 1/ vP O O >dy O O il f ~ds^-P Z i il c 3 jL 1 1 3 i i j w S1 Q G 3X1 j O -TCc U él ai c S 3 ctil 6/ 3 G 6 C p. 3 3 13X1 9 011 Vtp 1* ^3, iinXl i 11^1 i_, 3 S G 3 ld IXL6 G CÏ3X1 'c j 311 car Z 3 sP'P.a o 111 w G G_0 dxc o/ Cciix Ij 311 j-cl li ,i' .->.3x1 3 v< e ii 3 C .1 G w c. -i 3Ü j 110, in xie u xc0r o ai ede te d i ^e reeds heei g enozxen me j. w s s ct n g xix x e u c- a - - - >- xi j van hur^enz ^ster -ix cïl 1 ii e g -o ii t w 0 0 r d 1 Qi cc G -x Siiix i Stp en Oiüp n ori-x ,<issvph-i 11 c dc joxj61 11 j_ e g w G ^.i ^ii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 200