/fti. i BESLISSING nnx srenoiaen ug verleen jesioten .orcic cie uüvr..aüu6 ver^unxiix üli*iisiveiis Ci- j "te .«i.jzon op eene eVciienctiL ue "t ,ixn /aïi o. e e Ci. jo o o ren \?Ji. 13es 1 o ucn nyoi'vi c o, n a e jirce Ier x u j-j a.xie v^rzoe* iien de sin alverliciitin^ te So^steroer^ Ie 1 "ben br.-ii- len uG c la ent S ilc obruixeiijk is. Voorts nare prij sopu of t n v n rnnnxn Besloten wordt ..an jing te ntv»oor .en ne o ix 11e xx l o e 1o en as Cxi en vuilnis vou '-A.snj-je'brcicixiü» je overx^e bezv.r en zul van uen -ann enter zie o de 'Gr ci i en den Ruud voor 'n stallen d g 5 zoodxue iin^nio .en opn axcxxui ojüeen Ge GUli. ojurucht daarin voorziening my xxenn is0e noiuen 'Iff. %>3d' Afdeeling en No. Aanmerkingen CIl Cil 1t een i jLidfc XX.'ju. LS JOc'S x k2 flJ/ 3YX& »3i O &4<f' e xOS'G-ii "v .11 ren er: in..-.er o x x vxX x ic nn x s j o x u cccc u x. ct c

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 202