^T j'Y«. cnrij- e hem va n he Afdeelina BESLISSING Aanmerkingen slo c.Jor^ u (xo vollexx0~ vGr^tiiixiin^ Vi.-n -/t j ucjnx- ingevolge -rei 79 oisx* -ji*-nkwe *c ovex* ze scnrijven "ten ii ,me van Prederikus Lleeremans alnie'r. 'eren ,.inxs_eno. _.n Puhli ond o vrij stelïii viiürd'ó vei*leen snel- ar 0 0/ 'Vaaen, ;esloten lor du nie ~o an <.ar vertioedin-te voldo net verzoen tot voorn. Ho oer .en m, oelin0 e t mo "bedn r te dd. 2 *iA ol//" 'oor te stellen» waardoor het mogelijk tiomü i 7 Ti lü-i geheel ox ^edeclcjIIjix oerug te oet^leii vjamieer ;lijkt dat de garantie negens het aanleggen dor leidin 1 W'Ja'W 23, g 0 rv er orxix jx voldoende lgende j slagr en; van ui onnen 1 0 e tax een leven j n e n lo t wn vu or d "t Senoudens ixxedevvericin^; der sciIclIi in^ ^j? IA -jp 1*i 1 oi s sleumrliiiG, cijdelijn ce d dCin^ te s"G-ellen en Vc.n ciit v - xn uoh .inis cex v. n occx lo billen ïiiededcolon of xeze me. iCcin v ex* k.x x j e 11 v 0 0x* l» s e.3#ii 6 er icv ex* sciic eexncxx .xi en ffint en xé 0ixx u n 00. -*.» JffZ lOrnemen kennis te .evt. Z hen met verzoek ze tr e^ 1 ai jn a t sch oeaxeurixa edijk nulpoet00 te verzoeken de uit xsaen m. atremel voortaómende ge-j- v ilen waarin nulp zal zijn te verleenen voor zijn re mening os ne..ien 11 xe kosten te oco mijnen ui j een oij zonder zo. te ,-o.men suhsiaie; 2e. Over te an out invoerin, steuningen» Sei u de reeas huisverzekerin,te trachten tot een deze emeeiite o e xuoiisn huurbonnen oij onuer^ verzamelde stuknen oezrexxende ziexen- .elin voor j-olet op iie t advies v n fou -n /<onin0 co^xxciic foru besloten de anvr; ge no. 2/2ÖI te verleenen. ^ii- O 116 0 'jÜC o Ixn li wiiUX 1 s Cxiaff i uitvoN X G06S1, Lx 2j e xv. c' -J C O 1 a LiLxX 3 3X6 V t Lx uc er.w v ex j r z» 0 6 de 110 v \P C-jj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 204