~^/OLcc*. 'L NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 4 Afd. IV fl^ VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN j. -J—•- 193 1= Tegenwoordig de Heeren H. van Klooster én K» jboaeesfeii étnouacrö. Secretaris •- Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, f Jj De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. 1:4 t/m yo Afd. II Afd. III

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 206