NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN o A >ril 193 Tegenwoordig de Heeren Vu-ü KJ.OQ0l»tt,r en K-» juocitcsen Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. I: 4^ Afd. II: Afd. Afd. IV O V 7.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 212