A»"i V«/r- I y.* V Jj I BESLISSING verzojHjelet op het au.vies van Bouvs- en .woningtoezichtnos. - y: n I ^4 en 35/51» worclt besloten de aanvrage no. Bo4 in te willigen; bouwaanvrage no. 1/883 wordt geweigerd Afdeeling en No. Aanmerkingen tuur der] i t cg en- i cier U/J i omtr fciij ig der 3ii en I tellen .nniSóönomen. i A.Jon- I adressant nedc te deelen dat niet op zijjn verzoek aan I? c^Ail- orxi. IJ eiocii iie., X' ca Buic.j .a. vc ïrkeert, ie spoe.,. p aanleg waaroorj y? 3 3. ^esloten worat tot teruggave van d«,waarborgsom Oroot alans besloten iting aet de erom- I Besloten jvordt van de aanbieding .een gebruik te meuten neming iiiie en te* rschot- neruiisgenomen. - -e t /lt 'C ai AerJi- lan de Luit aa. x t xltul ildi in louwver- c het jle J. 0 5

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 214