Volg mer ,^'zen-aer of vour steller Bestuur aer «er- eenioing voor Chr li» en 0 Lte Boesterberg j? .Verboerd F .L.JanKmeij er Birkstraat pla. .mbtenaar oei st met as ooennouain upenbara erken do es c xeci.a. uuoten ar üasbedrijf Te chnAmb t enaar jffasbedrijf iecnn. Ambten ar openbare erken Bestuur van does ter b 63 Blo cl j a turn ^orz.e inhoud vraa0t gelden beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van leermiddelen gens stijginto van het aantal leerlinge» tot 105» verzoekt alsnog over de week 19/24 steun. Je man werkte die week 3 dagen, verdiende ruim f.10,--. hij gaf op 24 art ga en loouop _.vVeKreeg -us ^een steun. vraagt een verlof A. voor de beneden- voorlocaliteitgroot 120 ...2 van het perceel Birkstraat 5±& zendt een staat van per 31 Jecember lyJ anvezige m.j.gazijngoeaereneen staat van magazijn-verschillen alsmede een staat van teruggekomen m .teri-.len waar van uitsluitend een. aoeveeliicidsadminis- tratie wordt gevoerd. vraagt machtiging tot uitbreiding van het noofdbuizennet der gasleiding in uë dtadhouderslaan met plm. 400 m. waarv n de kosten worden ^.eraamd op f.3140,--, en ..elke uitbreiding aan gescnieden zo., der financieele achade voor net oedri^i. vr agt machtiging tot uitbreiding van het hoofdbuizenuet der gasleiding in gedeelte aer .icirt... nl in, w rv n ae Kosten worden ger amd op f»775>~~» en ;elke uitbreiding kan gescnieden zonder financieel nadeel voor het bedrijf. vraagt machtiging tot aankoop van plant- Igoed voor het Bzelsveld, waarvan de kos- ;ten f.100,-- bedragen. verzoent uitbreiding aer straatverlich ting aan de .a^.nninL,straat en de straat verlichting te ooesterberg te laten brui den tot 4- 1 uur v.m. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 215