tellen iddelen eer lingei 9/24 kc_. 3 da^en, f op 24 us 0een eneden- in het nub er lVj 1 S jUU 0 ie een Len vjaar- Lsaaminis> .ng van ng in xc vjaarv n >140- - .eden zo..» i bedri.ii ng v-.n ng in m an ae en n aonder ijf xii _p lan t n de jOos BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen jen ha au voor te stellen de gevra&gde medewerking tot I 1aJJ Desnhikbaarstelling uer geleien te verl-wOnan. L». yfc zI ssloten wordt niet oj net verdoen in oe .an Leslojen wordt net gevraagde verlof te verleenen. verlich- i ten or m Besloten wordt den magazijnvoor raad naar de werkelijke \Lt/ waarde naar het volgende dienstjaar over te brengen. f r* ,evraagde -uuohti0in0 te verleenen *<- li i jc 0evr. ague m_..0htigino wordt verleend k t J oe gevraagde maohtiging te verleenen. het bedrag au f* f.lou,-- te bestrijden uit volgno. der gemeentere-» ;rootin; .osten ontginning van woest ro nu voor oosohuanleg" net intrekking van het besluit dd. 29 iart j.1. wordt besloten an ue .U.h.li. kostenopgaaf te vr ..0en van he langer branden der lampen gedurende Jiuur met toepassij van de voor do^st ^eluenae oranduren. kc ou J V ^V/,. <*-a( k® aJj M. jmi S ÜX*cLgI C O .1 O 4-V'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 216