355,-- 452,-- Afzender of voorsteller num mer 414 415 41ö 417 41o 419 420 i.e0ér aes __eils Toevlucht voc_ aukioozen te utrecht Vereeniging :,Aet 'iroene xiruis Pino-ya'briek, Va.n eedestraat 3 _j.cr._ui erna n Au ster a.iii je voorzitter. <e Voorzitter je (Tèorzitter verzoekt toosteuming voor het houaen v, een collecte op 3^ April en 1 _._ei a.s Je Inspecteur van _olitie verhijst naa zijn afwijzenu avies van 17 _,ei 1933* zendt jaarverslag over 1933* vraagt vergunni tot plaatsing van e reclamebord vóór .mar perceel Je Technisch Ambtenaar belast met de leiding van jou'ji- en Woningtoezicht en de Inspecteur van Politie aavisneren _f wijzend op dit verzoek te beschikken, daar dit bord een ontsiering zouae zijn voor de omgeving. verzoekt verbeteringen aan te brengen aan het theehuis bij het natuurbad, n.il een afwascn- en slaapgelegenheid. deelt mede dat het Ingenieursbureau Jwars en Verheij te uier sf oor t van oor deel is dat ae groote waterval op"het natuurbad zoodanig is opgebouwd dat ge- vj.ar voor instorting niet is uitgeslot« je Pinanciëele Commissie en de Comuissi Openbare '/erken, in gecombineerde ver, dering bijten, adviseeren tot afbraak en wederopbouw der rotspartij (waterv waarvan de kosten vourloopig worden ge raamd op f.1500,--. stelt voor aan den At ad een ontwerp-be sluit ter vaststellin tot bele 1 ng conversie van g aan te bieden van f.4fl.3'oO,-- wegens verschillende Staatslee- gaat over tot de openbare inschrijving van het pachten van het parkeerterrein aan ae batenburglaan te Soesterberg. Ingeleverd zijn 7 biljetten t.w. van: Dv.d .hinden k.v.Driest J. ickel en 0. iolfsen .J.nuijssen G.Bleeksma h.Hoekstra Gebr. /osxcuilen 30O,-- oOO-- 350,-- 425,-- 406- - ft O O 6 S C

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 217