tyolf- WJ*.\ id Jy Afdeeling Aanmerkingen uouaen v, >.^0 1 3 vijst n^,ai !933- ag van e ea met de izicht tn Lseeren jhikken soude zija orengen ir'bad, n.i iid. lureau van oor- L opneo «a dat ge litgeslo c 3 G Oiiiixii s si 5rde vergil af dra a ii waterv .1 «orden ge- itvj erp-d -■ dieuen negens j -atslee- ijving errein erg. van: iO )0,~ )0 i$,- )6,-- >5» -• »-■ s vergunning .«ordt oot weaeropzeg^ns toe verleend. 1> esloten wordt aan den xiaad liet benoodigue crediet, d t lij Keus mededeeling van den Wetnouaer van Openbare e - •n wordt ger-tamd op an te vragen. denoodigae creaiet zal een A ad worden aangevraagd, .rdt besloten. esloten ordt de inschrijving van a.van mriest .u. 600,-- te aanvaaraen, wanneer nij het voile deur g ue gemeentekas gestort neeft. iiir :rt rd Fü. *G V6P -Lc; 6ilU i i i kj c n o in o Cv V' pi i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 218