I I 75 (75 - /}U- Mi BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen st Op die uit cf Skend n a idie be- .jüsloten wordt een bedxv.g v; f.ijp»' schikbaar tc stralen. .au eubsic.ie jM g, _..e t Aiia»xcXiiiUi^t bedrag xan suosiuie nxi cex oeocxiiaxk.xn^ van worden gesteld Tan de vereenigingen. 1^30 ovm| n ïauKea I n -.'iel ti ij st letieu- thletie. te öoes- ing "Crea etaalbaar ll.vèsloten wordt x'obij te dragen in de nosten den ver wegens ij isenauto t o t ad s - tracht en deel n bedrit n het te HlJe declar ties poriën 0oed0ekeürd. .en van M-ht verschil in werkelijke uitgaven ten bedrs - dv-t 3. ffl nr.ü vuur r o.: o...-h ihillen .d j komen ireen xiict is uit.^6- iste Oro. jnens d ro -at ui i iangézien t atsbt>3i 1 dat dex-J lorden g=* OOI v u-1 f u t w| ina^i1 at

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 224