1 /Jtoiz/lU j-y* oen o:ve dubbe1 egen aa:i benend. 0- j, intr ae resti- ruitbeid nonden van -u 1 ...ei 3 net op ESLISSING Aanmerkinaen an net wa rbij or den e0en bet 2 Augustu, euring -a. tus 193j 0 e gr 0 01 i ..t e-tekor' axng var. r en wat- .845» be en van a uis. 2o April urbaa iemver- ind naar si - an n eer sta o Oo.storte 1 eg e sg e la en ten uodr 0e Vc.n 1 no,-- .ioraen gerestitueerd V u^J 'kji. sloten wordt ian den raad ïededeexin,.. te j '<yy!< besluit van den lieer Dammers en voor te stellen den ge-I 'flezen Voorzitter grooten dank te betuigen voor ae bev;e-j^»^ oen aiensten. Vooras zal ..an ne*ö xxestuur van n...atscepp.lij.. iiuijoe j zoon verzoent woruen oen ..nbeveling in dub Deltal in te zenden ter voorziening in de vaciture. k2 v llc\ oesloten wordt den raad voor te stellen bet exploitatie-» Gc~~Gr G Cc CL 1*. G i i LlX G Ci.0 r c G G X "J0 ne vergadering handhaaft bet besluit tot opzegging v. net gebruik van den tuin en besluit adressant in over- G 1 te v>. tien tuin te mogen buren. /er lenging van den ter.ai ja kan, in verband met de stop-) ze g c aex erkverscni_m. olij ven 2 op het verzoek üorclt afwijzend "beschi^tf op Orond dat voor het stxv^ezi^ Aiijn hij ae 'wj0rk\rersch^oi.x in^ nxe g [vooraf toe3te.a1.iing is 0evraaga. wiatrent betaling van nuishuur wordt eveneens ai iijzem I 0 e soni0 1 20 j j eeiing 0 j. 1 .ex j e ij

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 226