r Volg num mer Afzender of voorsteller 434 435 43o o-ed. at-.-.ten 'j. e c nnAm d t e na r Openbare «erxen. xecnn. Ambtenaar Openbare ierxen. Korte inhoud zenaen een exemplaar van nun besluit van 2ó kaart 1934 3e ai'a. ifo. 942/7°i tot vaststelling van den uitgavenfactoj ter berekening van ue rijksuiticeerinL uit het ^-...mentefonds. slote 'actor vraagt machtiging tot ...anxoop van pl ..■,e ^c] ^oed enz. ten behoeve van de ontgin:.:egjeg van noeste gronden tot een bedrag y. i.M~4.t. A-377 >5^» Bra0en. Ingetro vi^ua^t machtiging tot aanxoop van plan; uocd ten behoeve van de uitvoering vx het boschplan tot een bedrag van ogb f Jp ■- 1 c inacn e ud li t bes

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 227