/mus s S dó BESLISSING beslui'!: 912/7.. x. v enf ac "toj tkeering van pi ontginnii ïdrag van Afdeeling en No. Aanmerkingen sloten wordt niet ae va£ ,ctor genoegen te nemen. van aen uitgaven- van plag -ring v ran K>e machtiging wordt verleendJaar echter geen hooger |rediet dan f.1134,-- beschikbaar is, wordt "beslotenn |,a.t. eventueel het meerdere creaiet den raad an te ♦ragen, -et besluit da. 27 -ebruari j.1. wordt hierbij Ingetrokken j., machtiging met het crediet ad f.o22,ïfa worden v^r- iend -t besluit da. 27 Aebruari 1934 .ordt hierbij ingetrok Ken. V 0/ |v/'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 228