NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN lL DER GEMEENTE SOEST VAN 193 P t ty- Tegenwoordig de Heeren H. van .Klooster en K, Log.ee sen 8 til oud er s Secretaris Afwezig Accoord De Burgemeester De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. 1Afd. IIAfd. IIIf) Afd. IV j» V 4.^ V*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 230