*7- 'Syfr. BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en he:r<flde sloten sordt de vergunning niet v.erjenen, pp hu rcuel.B rona der motieven door jouw- en Soningtoezicht genoemdL u "V tet de cht aa niet x c r J i r Jou n oloi ccn teil t de cht ij 4/1; Jout nige t de oht .ij ldt sloten ai o r c ie verleunen. ueu haan vooï" te stellen de ontheixin .eslouen wordt adressant cc berichten i er pen der Douwblokken 0een rekening 1 esthetische eischen, selke moeten ,'ior 'l oij de ont- choud en xet de sn e s t e xe en Jt- iöni in o v er w eg mg vioru t icer architect Londen, staan. ;e ,even zien urnove] .^viseur xer •o van r0un- Aan uen raad voor te stellen geen ontheffing te verlee- nen -heromtrent nog het ;.dvies xer Commissie openbare a-en in te «innen. cht j 4/15, ,an - onti^in^j j. i o v^exlee-i^ ot ht n voo, s ta 1 - II .e do< r. v140 0 J In afwijking van het advies wordt net vergunningsrecht vastgesteld overeenkomstig ie*bedragen na wijziging in "W* i*sti r o ode kleur op den ai erbij behoorenden staat vermeld» j v'eb j .wveroiN cj OS 11 i i o G Iiic ueii o 'c v j X* JOU. n d 1 o de t CL 6 eiiic ;i, au /I f U

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 232