/H*. y v led'I isi'L I cht xariboa shie .rorii - BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen je toestemming wordt geweigerd op gronaen uoor den m- J i specteur van rolitie in xiijn rapport omschreven. ui i ne\ voor Gen v ristje t gewo- indelir troox en berg erlic. bb en er de n ÜT&tri' romtr n ing cie aan r ooes- omen n rov een on e de onder o Ge. t en ^esloten wordt aan den naad voor te stellen: de schending van aai aangeboden wronu Ge lanv.arae^, o. döiixostverlorenweg en Jielveuèrewe0 te verbeteren overeenkomstig net ingezonden plan met creaiet- an- vragu van f.lo7ü,9c* c. de rioloering van de .ecen op 1 g m.rt langs den mostverlorenweg uit te breiden ter fvoer van net viater naar het ouae drachtje en daarvoor een crediet te vragen groot f.lu09>-- te ver ntwoorden op net legencomplex „Jóslotoïi oirdt an .20 a v'cvzüpxC v. n odspu.to6PcL^ 0*0 .t^xi te voldoen. l.-esloten wordt niet o. I in te ^aan ei seinen van den ronicih y /an de meaedeelinuen van aen Zoorsitter wordt kermis genomen me stukken dunnen gedeponeerd worden. y ^c-y nesloten wordt den raad voor te st-Hen de levering v... de motorbrandspuit op te dragen aan o.e f irm.s in het ra iport van de Commissie genoemd en tegen de oeuragen daarin opgenomen. v \ib - Qïl V .1 6CL l_ ir i 2 KOS- oe .n ciei. 311 ïl J Xi XI 2 -X Q, La. X. CO CO

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 234