l BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerking^ omtrent deze aaa^c wordt in de vergadering het gevo-len vraagd v~n het Bestuur van net Boester ^ari.ioniecorps ar toe de heeren A.G.D .mers en M. Hornsveld .anwezig zijn. (ie me ld "bestuur geeft de voorkeur aan plaatsen,., v n de muziektent in den noordelijken noen van ner ru- sarium of voor het geval aairvoor gen ^elegenneid "be staat, de tent te pla tsen op net uulian plein, het ne stuur motiveert deze plaatsen met te zeggen, dat t.z.t .ellicnt no0 gelegenheid zal best-.an ook in Boest-huid jen tent te bouwen, moor de uitgestrektheid van de ge rente zal aan twee muziektenten behoefte blijven. adat net Bestuur de ver^aderin^ heeft verlaten wordt besloten .'-en raad voor te stellen ae muziektent, staan- a- te ooestrber0over te plaatsen na r hor Juli n - plein en voor deze overpla tsing mn eventueel'- herstel ling vin de rent een crediet .an te vr ^en d«-^r openba re «arren op te geven. i? 'y i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 236