a» x\ BESLISSING Afdeelina No. en Aanmerkingen J c op de k per- i de lol ü.q.'C ae voorgeno- gesloten gouw inj V besloten wordt in Ta.11 net advies van ueu Tepiir t Ixixscxi diriio oori&cix* oij j3o\i«v— on oïiiii^ GOOkjicxic cxi gi j xs nci het verzoen te beschikken op bronci, ;...n bouw niet is an te merken als een 5n ^in der bouwveroi .le-ii-i^ aangezien loot grens dient te worden gebouwa. .rsaan van •em 13 l. de icht ai te vei' yg c joor Ju van -ju li er ;84. aht r tref-f -lijs /erlen... heef- 3en hei-I iit te Hing ;sloten wordt w.A.-Jeijs nooh in de steunregeling, noc.i Jj, ij de werlcverschuifing op te némen* Gesloten wordt een ai'sCiirift V%n de circulaire te zen- i ia en aan he r nes ^uiu a er o Ig i c n cin^ ooester tuur o t-^d --i o verzoek strenge n. arregden t- -creiien ...Is d r itu i- nister oeaoeld overeenkomstig het advies wordt besloten aan ü.óchut alhier een schadevergoeding toe te kennen van x*5> IS cjj- d-' S As7 xelij k - uit- p grond van het rapport .ordt besloten u.e plaatsen _n van ai"c besluit mededccli.. de >aterleidin0 maatschappij en br,...ndkrt - o ei aan "k ii/V. irden schei -1 te h 3eneer ■oloei te rtaad van het rapport; in0 oe vragen dienover enxconstii i/ X-MlV j laan i h O--1 besloten wordt adressanten te berichten, d~.t de ^ronden niet zullen worden verhuurd. iw «JA - v-3?y/ vcllu t 3111 n maer den jl'-O -| - li. G V 6fci J -U. jlX C16 -lint oh Cl t O u U IX O il cl Si» il COGSticl? 06i c 0 61-1. GilO Gil G11 zj G

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 240