o7 Volg num mer Afzender of voorsteller 459 4 ou' hoogland,malt- sör.>eb p'l jjiltho- ven .vj v 0nJenriics- XOÖS S G ^anis'cer van oo- c i - - X o X a sn Datum Korte i n h o u veraosJct de hem ad. 9 ■"'aart j.i. verx.j de verdunning tot het "bouwen van een blok van 3 woningen, cp een terrein, iejen aan de otadhouderslvansectie k34 e.®- te willen stellen ten name v vd-U1 cn tete >joc s g 1 jverdoekt plaatsing van een verlicht straatnaambord op den hoek beetdlaan- Jchrikslnan i v xq oxixiiX ssoii ."viiiij a^» fjo Jucj s d üio c leiding apenbare erken brengt hierom trent rapport uit bij schrijven dd. 7 i._o ril j 1no ^03 iceuru o'0êci dut q.6 s'Oc;^ ne plaats vindt. brengt rapport uit omtrent de bespre kingen met een Commissie uit de Gede puteerde ótaten betrekking hebbende o^ het verkrijgen van een provinciale bij drage in de ..osten van verbetering van den Soesterbergschestj s ti a i/ i.tweg (mannin^ j&l~l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 241