I r BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen een ctie oat laan- 'G de ierom het veraoek .t gun; 1/ L ;3ioten wordt adressant te o^ricaten -at am ~>jn Tezuéc^t iük' .nbrengen van verlichte straatnaamborden niet aan worden V bla an, aoch dat de bev;one aanauidint Inadacht van net College heeft. v .n de str ten dc spre- .ede- id e oc le bij- ig van min V „nnis0enomen. .1 verband met de besprekingen vastgelegd in xiet ordt besloten aan ue -rovinciale ot> ten ten versoen ichten tot het uit de provinciale middelen verleene n 1/3 der werkelijke kosten van verbetering der B .nninjg- Ter elagl v ce jvóC. - S. - - Cl/ i X IcLcLCLITU! i j? ctG. u Jr-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 242