j. r NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN -- U 193 Tegenwoordig de Heeren - Secretaris - Afwezig Accoord De Burgemeester., De Wethouders, <5^ De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. 1: 4? Afd. IIAfd. III,-> Afd. IVM Ycw. - L. .'.j.j.-.. - 3 C 'C - -L13

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 244