Volg- num- Afzender of voorsteller mer 4Ó2 463 464 46 466 Korte 4o7 i 0 cnn Aiuo uenaar yiouvii- en onin^- toez j-Giit» u-emeente- seere g. ris - D "G eïlo-H.11 doenbare erken. ri.v.d.Hoorn. Verl .Postweg 4 Soester berg. 1' e chnAu6t e na ar iiSnss mi C S biedt ter behandeling aan eenige verbos nen ou bouwvergunning vergezeld van del nóodige teeioefningen en iviezen. brengt sdhriftelijk rapport uit terz het onderhoud t 1 et uestuur dei- -.x ni^int ioest Vooruit over stichting va een verkeershuis en over het bouwen v een wachthuisje voor autobus-passagiera 0 j het terrein naast het raadhuis. bericht omtrent eenige onderhoudsaerk- z amheden aan de openbare school aan Je etzlaan verzoekt tegen einde april 1>3A ontsl <-ls lid van atschappelijk Hulpbetoon .esloten mandeling gaat scoor-, inz ke de regeling van - schoonmaken van de Openbare school se Soesterberg i deelt mede det de .and', do ossen en aan jdoesterbergschestraat veel te lijden 1 hebben van beschadigingen _.an^ericht j door baldadige jeu0i en adviseert een waarschuwing in de bladen te doen opru- me., dat zij. voortgezet vandalisme de. bosschen voor publiek ^esloten zullen I ;j orden. vestigen de aandacht op het ontsieren terrein ^ele0en nabij de zaak van den heer Smit aan de van e ede straat en v-. zoenen ^ijaatre^^ien te trexien» dab aa.. behoedden toestand zoo spoedig mogelx, een einde komt. 1 n h o u 3UG*'.c.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 245