Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 4oo Com. :i ssaris der .oningin Utrecht, 46 -j reu. S Oen 47u i'eciii'iAmoteimar voeiiDért .'erken. ^exivfc aanschrijving; oetreffende vier mö van den verjaarda^ van 4.A.H. ..en Prm.s der ^.ederlanden en van „.ü.H.Prinses Julia na a. .sijzen er op dat olijkens de toeliet ting behoorende bij net raadsbesluit van 11 April 1934, 4e afu. no.21/3ii opnieuv, buiten de be0rootin^, rus m strijd met art.24b der gemeentenet uitgaven zijn toedaan ten benoeve vm. het na euurbadj 0. verzoeken daarover spoedig verantwoo. cliii^j ax te leü.Jen c. hebben bezwaar de in bovengenoemd ra ausbesluit genoemde uitgaven uit treinen op den kapitaaldienst, ome. t de aard der verbeteringen zoodanig is, dat net niet verantwoord is daar mede jouende jaren te bez Jaren. deelt xaede da c de mos oen van van den AostVerlor env»e^, ten behoeve -v J den .;etoenaanleg op het nart no0 ver hoogd moeten ;orae.. met een oedrag va.. voor toezicht en onvoorzien, .Jaarmede dus tevens ook de be^rooving v. n den hostverlorenweg moet verminder, worden, zoodat reze no^ bedr ..^t x' d593 9C

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 247