2 Tem slotte bespreekt de Commissie het bedrag van de ver laging der steunnormen en zou deze willen vaststellen als volgt) art .6 gehuwden van f.10.50 op f.8.50 kostgangers van f.7.50 op f.6.50 art .19 gehuwden van f.9.50 op f.8.- kostgangers van f.6.50 op f.5.50 ongeorgani seerden gehuwden op f.7.50 kostgangers op f.5.- Zulks met behoud van de bestaande bijslagen. Daarna sluiting.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 24