NOTULEN U>j BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 Tegenwoordig de Heeren M, -tUT Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, Jt- -£-■ De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m„.v. v Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. III Afd. IV - - -Uv

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 250