vr< I inhoud num- Afzender of voorsteller mer ■4-7 1 473 474 475 jc.' ente-Seerct r i 3 le afdeeling -.er secretarie .Zee. ut dhouuer laan 39 a 0 e s t j. e C..U2 ii Aj iScnaar óoezic i x 0 I ijv* n Lo >rd 01 cd.t ter 0r;ianxöii% 41 een onteer- res van den.jia.-.d aan de provinciale ot ten, verzocKeriue s.n da-0eiimente subsidie uit ae provinciale Tonusen ;c verleenen voor verbetering van de i>an» ni-agstraat tot een derde v- n het bedr 1 verbetering xa au. er mug komende aeelte na voltóóixrie, z. 1 blijden te Iiei b^n exvost üie.-t ter vaststelling voor don n a liet ontv;erp-beredeneerd verslag volns- huisvesting* over 1>33 vraagt ontheffing van art. 15 der oou.- verordening voor den bouw v .n 3 wonin gen onuer eén kap op ,tü terrein an a at dnouuersl& :in.. jje Technisch .ambten,.s.r bel' st met de leiding v. n üpenbc.re verken brengt hier, omtrent npport uit bij 41 --plil J 1iO 4/ i'J ihrijven udj. z enut situai*ieteè*ifeiiija^ - op i->- terreintj egroot plm. 400 i.z» deeluat im kende van .no.4300 0x4dt e.n0egeve ..at an ae Gebroede Lange in ruil zou kunnen ..orden 0e0-vmi. i e 0 m. 11 c s 1 e e r on - - 0 1. - gedeelte van boven.. no<-.. Gebrde xige in ruil t perceel ,aji 0evenecht. mc_ u clien verse üci. a- l e—^rop een enx- woonhuis van een rein ms bouva k.1 n .uöbel oou-iui van kleiner .fmeting u_j laar s i-1 he t t - üOvanücu.otx. vra^t de huur van het te Joestduineh geleden terrein ..e—eroxii lê .illen /ei lengen en .ex van 1 culi l^g4 to u 1 193 7 De ComuJLssie urondbedriji -adviseert gm sti 0 j ai t /erzo t c j escxn j.men wCLVi S 6 QT G t- u X*u. fc li 9 j 0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 251