xcia ic se... t vo ox BESLISSiN Afdeeiing en No. Aanmerkingen .«sloten wordt net ontwerp—adres met de uaaroij betooorenp ülgjl$' \q toelicnting den naad aan te bieaen met voorstel te bej- 7 sluiten ae ótaten van Utrecht te versoenen overeenkom- I whf. ;i0 uen inhoud v. n net verzoekschrift een subsiulo uit i,.e provinciale Middelen te ,ji a verbetering van .iet tvseeue cxxos cxaa c Hen toekennen in de ko3te. e a e e 1 o e t. e x o o -o x b - Ka ad VOliU nenniSiispii-j.0 v a. nee vers. an te oicacn. besloten net den t* «J7 :r hou wonin- i an -t de ij s 1 o e en v«ord o o. e.n Kr. ad voor coci-icii c. c on mei x xxxg u rerleenen onl-r voorgaarde d-.t het blok van 3 woningen '«c.:ter zijeri..i scheiding ...oei ..ec'uen gebouwd. |A svfj 11 .ert l cl .an Laa t s het ts 1 2 i j sloten ox'e."c an .iro—dors de han0e i.üm'Ci het .vies uex en ia-ad voor onarui X'ondco aan an overeen- ruinen tn ver- 2 o 1 jü sert ni pi cot i tiu 1 x 1>3; f edex oxxi te vex ïxurexx onder roox-.'iviaraen als Oe^opdeix nrwChtexxs re.ao.sfcc sluit »uni I93Ile ,.fvt. 1.0.2O0I. i óli Ci 21 O c ie .e Cc...,: i te I ói>U C Ie' 1CYH lts ni o .n ad1. een .-xst.. ,..u v... ll o ejp xi s tj ...c u 1 o e lm. -.1 e r .ll 1- W <•66 dU X egcVe -1 zou c Cli'0 -li e_ii-v o oe. cSsic, ...e t de e e XXX aeXX X acXd Vooi C e S Gc lx vXX u eXX X OXX a j XXX.--XXd SU. 1 elx U e

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 252