Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud -76 77 .'.ffonteijn. Gcnou 47- 477 i crit veraoexct eene ach.. ..eloossteiling., n; r aanleiding van ue meutdee'ling aan den jheer J.v. .Ke te Utrecht, gegadig ivoor zijn perceel gronugelegen aan as? jSmitsweg, sectie U.347O, dat in verb....„ net liet in voorbereiding zijnde ontv: uitbreidingsplan geene mededeelingen icunnen soneu gedaan met betre-cking tot us bebouwing van gebeld perceel. Omtrec1 deae aangelegenheid wordt rapport uit, j bracht door den technisch l mbtenauroe last net de leiding v ,n bouw- en wonirg 110 e z ien 0 'je Commissie Grondbedrijf adviseert ladressant mede te deelen dat hij zijn |veraoek m heraaien .-.oo.~r he s uitbi-c. vast,- estond s vraagt in muur een perceel bouwl .nd icadastr al beicena in sectie. b.no.l7du, gel_0en an den 11 sv<e0 Je fe chni s oh ufo ten. ar belust aet de din0 van den Dienst upenb re .«rken brengt hieromtrent advies uit bij scan Ven van 13 April 1>34» no.J.rk. De Commissie Grondbedrijf adviseert b doold perceel gronu niet te verhuren. deelt mede dat hij den koopprijs van yêrceelen J. 110.731 en 734 d f.g,-- p.. l.-h te hoog vindten verzoekt uezm t- cp len op -x «1,3e per Je Commissie /rondbedrijf adviseert to h .nahavin v ai den zenut r sport omtrent _e .esoheoischt ueoer .ju elin v..n boui. .uvrz. ce. j 3T u«, 6 y O OQ St J 11 xv.3. iilp ïi 30 3 JÜcSt j «/I One*, s u G jC C il 0 3 C il w s d Q S C q u w -ii 0 n i X/ G-> -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 253