7 t, lX 4r Jl> -V- X<P- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen l&n adressant mede te aeelen aau op üijn ver^ocx; nog J[J\ ofl "beslissing i.can v*or -en 0nomtnaoon. aat aem in ovei'r ie jöii voors tc-Lx.6ii zu±x- xerj. aan^evr a^den gröru Loten v.'ordt .an den re; cl e xiiee a 11 n^j y d u nc ae rap Go 11 6 >orten ovt. va -e beoordeeiin^ aer bouv; anvri xiecne gedeelte a- cv- n - .Lonuon en voor tc stelü eo-aanu. 1^3 x- lie u oll esentie0eld v n o n t,oed qxjstaag Gc d x lil x <1 e*.a vuxx ooXaugx i sj da c ^exx ,at oe Grei g XX'— o. es k3 gxx*- cie atxxxx xs 0-i.j xcii ixewr L/ w a.i. d U r e XX O. <-»*• o jj e XX O tJÏXliX iG» a r zzll cüii V6!Tu0 6d-uxl^ '1 V V xax ixie te o O-S g se er ie verricht# Toorts besluit .iet exx r - v o or g u s o e 11 e ix ux g s ~lui t - xxct o o x lx l e -XX Cl ciX ,i uls u 1 (X V -IX - e G r X Q h t e ÏX G D OVi <5 p sicixzelfals xxx verband xae t ae 0XüO~vino ;a s cicht cordt - tvix r Xudsledexx e en - - -x..> proegen en uaarvooi^ uit te noodigsn de Ixeeren eix Grj .urobteaal, niv g toevoeging v iese als üoll i xxx i s 0 Dez i c n 'li ~.~i OZ*Ci O w 1 - ii 'VQïl XX 6 "G Yörzüéx 1 S \lS G>c 3 G j XlI jQ iXC .SXüCeXX wüi'ut GlUr S S ScliX C G w OeriCXlGeXXj CLcX t CLOOT j.Xg u wO-L*"| p? js .uii üu u cX* --SS- - i G ei c 8 G- a6 u itjli j xx ci blijx t. l^i „uil 9 w e*iX j 0—1 S G ..ile o o c 1 a X b x Xlg X -11 2 O O Vit XXet i O O ;t e l X XX e w» L il U.Ö; :OU.i- on^-ii AXiX O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 254