Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte 4*^4 4 4 o 407 xAminkla jke ,.hder lan~sche menie niek Un i e Openbare /erken Jecnn-uuDtenaar op enöare erheen e o cxi ar en toezicht verzoekt toexoassin^ v^n ...rtxkel 1 -.er aanvullingsveroruening belasting publx ke vermakelijkheden voor een te houde.. Iattractiepark ten bate van net Trainii. Ifonds tot uitzending van athleten naar ide ns."Olympische Sxielen'. oerient omtrent eenige onderhoudswerken nn de openbare b.-..0. scnool. te /raa^.. wordt een crediet ven f.kpO,-- voor Vc. 'oetering van de muren alsmede t-jn ere ndevoor net verbeteren van ue speel plaats. medegedeeld wordt, d:_t de fietsenberg- plaats tegelijk .et het bouwen van de lokalen der U.L.G.school zal worden ui ebre-d vraagt of de arbeiders, geschorst vol- 3ns schrijven v n 4 April 19_,4 no .514-, tot de datums in t schrijven e.a:.j*ege-- ven, alsno^ het ant- 1 schorsingen en uitmakende net Verschil tus^cnen den oerspronkelijnen schorsingsnermijn en beslissing van den minister, moeten de r t e n aia.; eo i. xn wek zonder de vereischte vexgur net ouinhuis, staande op het per van »vr o ziiyperwonende - 116. Geadviseerd wordt tot de.; ceel, sectie J1411>gele0en a. .n uen Aieuweweg, verbouwd is tot woningn.1. -oor het anboumn van een keuken, het plaatsen van een serre, het bouwen van .en privaatruimte en het aanbrengen va., cciii0e nieuwe kozijnen, een en ander ve rekening ieuwewe_ ovex-treder van wet en verordening ~en aanschrijving te rienten tot sloopinto v.m netgeen zonder de verexsciite vergun- iin._ xs u aigjsteid. In verband hiermede wordt uoor Mevr. d'.J.huyper verzoent of hen reeds volto ie ^edeelte mag blijven staan, aangezien uxj door een en ander is gedupeerd. Omtrent deze zaak wordt naaer advies uit xbr.xcht door den technisch ambtenaar, oelast met de le .ding van bouw- en wonxn toezicht, ua. la April 1934- i n h o u G Q x 1; 1 Gil 0 C G11 £L _L - - ki. d. Cm J O - G V vi O J u dO wi vJT v x k. O V e ii ia O i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 257