Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte 4o9 49C 491 49ó 494 t en /.urnxi» <aterlei zing „y. Utrechz. ie aiateiüiL nuuem et-mrpl r v. n Jtbl» no030 vsuJ via rin xs opgenomen net A.ii. van 4 Llov. 19_,3v»aarbij op cn;b, aan ue ge-'j meente toebchoorende oeroeelen t«n bou.i-jj verbod in den zin v .n art. ^4 uer ment- 3t Uxiouaerslaan te wogen doortrekken va.nl i' aen noorderweg tot aan aen »«orte Jsrink\ieg'Géneinde ^eze te -.Hm ci jde jp de voeringslexdirii_, in m C.iaayper- straat te kunnen nsluiten, /oor ue re ei der e go ie._,_ _n i cü^ te z .1 net totc a jüar 0 der ho. .auU-s net ni.t zicer cu .44o,-- verlen a «orden. .n zendt plannen tot"het :raken van een par keerterrein aan den xfieuvievjeg nabij ue lalte 'xlieuze ie. /erzoekt vergunning tot de oprichting ;ran een installatie voor net oppompen v urinkwaGei en ne u u arm plu xs-n van t. diep welpompgedreven door ..en -lectroi zor van 30 P.'A op/in net perceel, sec g. h. I774, geleden n den dchoolvseg. ze verltximü vergunning tot ue oprich ting van een graanbreek- en menginrich- ^dng, xn net perceel van Xjenneplaan ó^,j benl. a^t zich namens ut x.'/.Somzerdal ex' üTn, dat op de terreinen Xi.n0s.9i/> H09 m H90 -en kiosk is geplaatst, waardoor in strija zou zijn gehandeld met de akte ,v .n 30 Augustus 1940'. ue- eischo ora g dt ae op otaoeiat terrei n«n staanii Hos.. onverxjla zal «orde* i n h o u ■76 ieo-iii. A..*ie G jH 3.x* Oom care Jtrken. UéUepU'Ge 61x0 :_>'G- xecünA'-w g6H- r j sbearijf onn. 0 o <j ±.icicj«.3r re /omeen. oecix uuixc icir enJ VIie g e e 1 g sa ea g 16 0 e Xw ente Ox* Gxxexxii. noodij iie«i't van xiet bepaalde in artike. i4 zuo 0 icr bouwverordeningvoor aen aanbouv» v n 2 lokalen aan de 0 U.L.C. aan de iddtlvm jkatraatsec zie II.317/ Omtrent d^ze zaak vtordt dvies uitge bracht door den teciinisch ambtenaarb=- )l st net du lei .in_ v-n bouvs- en wonii •-{ mezichcda. 40 April 1934» V1--. C*X "fc "fc X N? jL "4. n o lux Gil Om U6 ZOlx XüUX G in kxèu.0 Ot;P 0 Gu kCüU.l*xil^ tclll ue "C Ux' i't/xbHP öiGu. j,au Xiva .i^nt x5x*mtxc v»J-ieriiiejplcv3,ii öCG «16 vv lö O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 259