Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen en No. ontri-Lx iii0 loru v„rlc IfJj- Ac Pu. .mi s^> ciiomen U Jj „oloten wordt iiet creuiet net 1.440,te veia 1/ v IS aJi - arken» die alsnog nierontrent aal woraen óciioord, word'4 bloten een parkeerterrein ter pl tse :e nen. v- vej.'^niirixOi'x o v jj-*«lng. coiijl oxiie t» d Is bijle ^evoej.v e ontwer j ver^unnin*, wordt .^owu. neuru. ••fesloten wordt aan C.P.van .de est e .n ander stun Oroua n.e verhuren en .<ei -ex. ^edeèlte van net pcrct^l sectie Tu.1331 nader ter pla tse an te ijaen en uit 0e met ten'. Hiertoe zal ,n d«.i raad .ie o voorstel noraen 0-~G. u odra de raaa 2 .1 nebben besloten tot dezen verduur aal z Qesluio nedeaeexin V uAï 11 -Tv" l QÏXt ai X'311 3.11 ndleSS n G

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 260