Afzender of voorsteller Datum num verwijderd en dat -JU ij swagens op die terreinen niet neer zullen ..orden toe 1 .ten. 4pp Insp. rolitie iütS'D adviseert in verband ..^t net bepaalde in irt.4l u=r /eroraenin(_., ter voor.ro van brand eenibe aaien aan te wijzen, waarin net verboden zal zijn te roore lof zich te bevinden net brandende si, sigaret of pijp. Jommnnu,.nt /rij lage nr ndweer ivraagt machtiging tot aanscliaffin0 van, |4 paar laarzen, 5 helmen, 1 lederen j; ,3 5 oliejassen, 1 costuum voor aen c0... laant, lp rxe.iuues'sen, i r- mmasKereen Iander net in. olitne.uj.ng van de daarvoor op ae begrooting uit^etro— :en beara0e... 4>7 dij xcs-in&p oc nn vurzoedcn onder toezending van een uf- sciirift van net besluit v n den raad a Ow.:ieonte Utrecht van tart 193A, wijziging van het amb t e na r en-r e 1 ene n 1919 uier gemeente zulics in verband me ie .rtt. 7 en b aer 'arenwet, eventuee bez arcü dianuang 11de te .lillen mede- deelen leenden een f schrif t van net oesluit van uen r er .meen'ce Utrecht van haart 1934, zulhs ter n; leving van ae ..rtt. 7 en 0 der arendet, imoudenue verlaging van ae j arweaden van het 0e eno-persontel en verzoenen eventueel bez,laren dien- nng ,.n .e to villen mede deel-en zenat nare rer.ninL van ontvangsten ei uitgaven over het j .ar 1933* ïurnclub vraaut vergunning tot het oprechten v.... omi „neeh-ead-huisje met a hippenhokuen an .net ze ezerl;antj eruu sor. al ..end seoóie G.±. .1077. üOtSt;.. j e x C rkf CJa.' Ciica-L X i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 261