BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen .••ier itz camaieden cao erna in ii. t scuern on..ert ^enu oor ,i »i .i.Busc.i, morden v arde gj.c, als oojocten voor tsuntredkenden aangevïezen derT n mededeelin^ te aoen an Openoare jerken. esloten ■wordt adressant mode oe aee oraeii verpl - -tst .ann^er 7»9^ e stor s o JÏl SpOo-^ -_ .j olis&ülw - -ot i.0 oo, <j 0 wL 11> l~rx uat -.ö dooi.: iiaii k7 Jj. Ut van - Januari 1934 voor rijwieltoei utrent iiet verzoek om h^rzien-ui^; v n lïl 1 .ris i.oru o "ondom liet voorstal .vorut besloten. elet op het advies van jiou en onin0toes xc.it no. V uXi jo/4u, .ordt üislotiii ie anvr .0u no.l/ü97 iu iiii-i 47 -v w4. g i i G -v 3 X - O Uc O Gcd. _jO ...ii -1» 3 S10 "t w XX OliCCL C Cvi \j ^-r-L V '-d.il XXC «o d m -1..1-X O'U 0 ii X'C u idO O "L Y"l uGl jPc utdX'o' i X j C*. o U C- 0 C X* LX' u. 0XX _G O X' 'n Gd U 3 Ld a*. J>I1 o ,..,1 iiiOC Gv3I2 ./OTa mi 0 ui" t iCóilU. -IX riS-ó...' ui- x*ij. cL cj xx o x -ió xx - o r cl o iX lx x "t o c. u j-cl CLr/^JT uXXiiiOX' uXiioG CL O Gil uOXiiOXX /Ha 1/ öll

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 264