Hing treff cüi bode ii, eenhof- T BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen iX Q riil CiG \T00o. ^edló:^ 6 XX 0X1 tl w r jJ 3 3 Xü.i G G11. «v 0 r CL G -b 3 i O G ii- e verzoekplat op net advies van Bouw ie unvrat, en nos. l/91p Liuare en ae g een oren u j.ie g <1 Ca /xcs cLex* gonmn. 33iiXctii cxe v©r _er voorstel z: i .iuXani 0cd erin^ zien ie ncn ccrn i)i j i on verte tr -nt cJ ls voor; eiiie est ei' z5 April svi erken evr voor ver en cre- spe el~ enber^," van de ra en uit- u oe aiuxo sxi .ïi te v; u. d-+ April 'a0en voor; ■.'Ore 1 ier m trenx£in0 m ns besloten cr voorziening v n voor voorziening n deze Kosten ls onaernoud te Dtaonou eu. oorts zal de speelplaats geheel ..'ore-en t,e«6: liseerd en arhard op de i j z e van vernruing ls bij du spc elplaa c ^.ariascb.001 is toegepast, ie Technisch Ambtenaar 'P nbare ierken zal hierv .n no._ een begrooting inzenden „ze ziOuGen ordexi as bn i t exxg ■- 'x; o on i.iigenoxii.eii« 1/ ,an oe- Stiii; t de ver zot héz t toepas en in t.ii ijk 'Cröi-i blad a c h 0 e r^. 1 plaat sloten wordt de aanslagen ^oed te Keuren en te voldoe I'S ideeling ^exiiuent- ei^-iino. uien. ..orat opgedragen xie o ooaige te verrichten ter verkrij,.,ing van het volle ei- endoni v n die perccelen, waarin nog lueae- ^iöen ren in iet nauaster sor^en an^egeven. ot o 1; tsing je eio ten V- n een 'v.ver t ent i e icosten e.obj wordu a/ 1* jj O 6 dj zo in ü- ijLi^jOix Oil lil 0 uÜCulCiii/ ilO kj 1/ c*y ilSC x i CX11 ~GQ C* c "VeI*e 1j o-1 i* 'XI XI' i 'o 11 1x11.1X1 J» b O il V OCxiu VI i/p J 'a./ar Sh.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 268