h ■A7 s Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 514 ;i j Zoo. it rs laan i&u«.jansen. han te b 0 e s t je /oorzitt.r o /oor^i - zen.-r wr.:en, Korte i n h o u stoxt voor een re^lir.te treffan me betr.-ainj tot _e -oston voor net lui^ r klonken 'bij bc, r fenissen. slot-i jvr-.-.j0t onder overlegging v n e n nieu. jsituatie-teekening ontheifing van rt. sub c der bouwverordening noodi& voor den bout van een dubbel winkelhuis aan ior.nstraat op perceel Kadastraal sect: .ITo .4584. me Voorzitter deelt mede, deze anvrc^ met oen .nvrager te heb oen besproken ze,_t tegen de ontheffing geen bezwaar hebben wanneer Ohon overeenkomstig situatie j»ordt ebouv-a V- rzoc 0 op een afst en rechterzije ontheffin,^ van art. 14 der JBov. verordening voor d.n bouv; v..n een dubt •.woonhuis op een terrein gelegen aan de otadnouderslaan k dastra^1 oenend in sec +ie A»no.23l2» en wel tot v 11 3/a uit de linze af scheiding je x'-cisch ii-.jton ar oz st .wet de din,_. v.n bouw- en oninutoezicht bron aioromtrent rapport uit bij schrijven 20 april j.1. no.3/14. de.lt mede voorn-mens te zijn de Belas ting en le etoevende Commissie een ;i, zijin^ der verordening op ^e bel iiecii iClü i. onzn :in.. vz~ )e bouv. .aarde stir. .•ublieke v~r nelijkhcdsn voor te stol- ien .-bij vlie.yde.aonstr tios op z.g. vlie^e. ju v 11 belasting zijn .rijgest _f. gprelcer vraagt tw as het ..emoester en thouders oor-deol van .-echtor De vert stelt v or terug te nomen op het bt-3lu tot plaatsing van de muziektent op nee Juli naplein en te besluiten o.en raad voor té st m n de muziektent b» pi ■>- sen in het rosarium en drvoor een cr-- di t te vi' ,en ur0'. t x 45o i .1 bericht omtrent ruiling van Orond met a ü.otoi wn-er bx ge.snte. zou a roij in eigendom ontv .n_en een strook in geel groot plm. 7^ M2 tegen een stroom in ti -i 1 groot pliii. 75 MS van het perceel ii.no. i| uonx u] boslot voorge ^en si: tu-tio -i. C i ii i 9 J ti Li 11 II jL 310o- ci -.n j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 269