NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .1.2. Januari193.4. Tegenwoordig de Heeren r. G, Deketh» -/urgeueester Hvan Klooster en Lod.eesen Wethouders Secretaris J. G, B.at.ehburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers .4.0 t/m.44 Uitgevoerd Afd. 14^ Afd. Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 26